Stručni skup Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ-a i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora (HDMR-HLZ)  organizira zajedno s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) stručni skup pod nazivom “Dobra praksa u zaštiti na radu” za specijaliste medicine rada i stručnjake zaštite na radu. Skup će se održati u petak 23. veljače 2018. god. u velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb. Više o skupu i Program skupa možete naći ovdje.  Stručni skup nema kotizacije, a prijaviti se možete do 21. veljače na web stranici HDMR-HLZ ili ovdje. Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK-a odrediti će bodove za sudionike stručnog sastanka.