Evidence based medicine-How to find reliable information on-line

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizira Međunarodni simpozij i radionicu “Evidence based medicine-How to find reliable information on-line” u suradnji s Learning and Developing Occupational Health Foundation i Školom narodnog zdravlja “Andrija Štampar”.

Simpozij s radionicom održava se u prostorima Škole narodnog zdravlja, Rockefellerova 4, od 18.-20.12.2018. od 9-16 sati a namijenjen je svima koji žele naučiti kako pretraživati literaturne baze podataka, pronaći pouzdane argumente za donošenje odluka u dijagnostici i terapiji odnosno primjenjivati principe medicine temeljene na dokazima.

Ciljna skupina su specijalisti i specijalizanti medicine rada/ i sporta, odnosno javnog zdravstva kao i svi drugi akademski obrazovani stručnjaci koji u svom radu koriste, ili će imati potrebu pretraživati, literaturne baze podataka.

 

Kako biste mogli lakše odrađivati zadatke tijekom radionice te nakon završetka radionice nastaviti koristiti stečeno znanje i vještine, preporučamo da ponesete svoj laptop na kojem ćete raditi.

 

U slučaju da ne posjedujete laptop, molimo to obavezno naznačite kod prijave.

 

Prijave na skup zaprimaju se na izobrazba@hzzzsr.hr

 

Kotizacija za sudionike iznosi 500 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja. Za specijalizante i studente poslijediplomskog studija kotizacija iznosi 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja.

Maksimalni broj sudionika je 20.

 

Molimo sudionike da se za sudjelovanje na skupu prethodno pripreme na slijedeći način :

–        obavezno pročitajte poglavlje 1 iz knjige : “Occupational Safety and Health online. How to find reliable information” (free download from www.ldoh.net)

–         poželjno: pogledajte e-seminar ‘Online introductory course evidence-based medicine  (https://www.nspoh-on-line.nl/ebp/presentation_html5.html )