ENETOSH (European Network Education and Training in Occupational Safety and Health)

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu postao je član ENETOSH-a. (eng. European Network Education and Training in Occupational Safety and Health – ENETOSH). Ovdje možete vidjeti članove ENETOSH-a iz Hrvatske i iz ostalih dijelova svijeta.
ENETOSH – Europska mreža za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja (European Network Education and Training in Occupational Health and Safety) predstavlja prvu te trenutno i jedinu platformu za sustavnu razmjenu znanja u vezi s izobrazbom i osposobljavanjem iz zaštite na radu i zaštite zdravlja.
Umreženje je bilo omogućeno financijskom potporom Europske komisije kao dio programa LEONARDO DA VINCI od listopada 2005. do rujna 2007.godine. Projekt je započeo s 13 partnera iz 10 zemalja.
Danas je u ENETOSH uključeno više od 50 partnera iz 21 europske zemlje te iz Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. Mrežu koordinira Institut za rad i zdravlje njemačkog socijalnog osiguranja od nesreća (DGUV).

Ideja da su sigurnost i zdravlje sastavni dio cjeloživotnog učenja vodilja je rada u ENETOSH-u i ona je u pozadini činjenice da ENETOSH pokriva sva područja obrazovanja, od vrtića i škole, početnog strukovnog obrazovanja, visoke izobrazbe do daljnjeg strukovnog obrazovanja.

Konatakt osoba za ENETOSH:
Dr. sc. Marija Bubaš, dr. med., specijalist medicine rada i sporta
Voditelj odjela za izobrazbu
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU
Radoslava Cimermana 64a, 10020 Zagreb, Hrvatska
Tel: (+3851) 655 87 03, 655 87 05, 557 74 98, 557 74 99
Fax: (+3851) 655 87 04; www.hzzzsr.hr