HZZZSR

Zakon o zaštiti na radu propisuje obvezu poslodavca da stručnjaku zaštite na radu omogući stručno usavršavanje iz zaštite na radu. Od Ministarstva rada i mirovinskog sustava zatraženo je tumačenje o tome jesu li edukacije koje provodi Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) uključene u to stručno usavršavanje. Ovdje možete pročitati  odgovor, koji potvrđuje da su edukacije u organizaciji HZZZSR-a “u funkciji spomenutog stručnog usavršavanja” i zbog toga udovoljavaju zahtjevima koje postavlja zakon.