Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje

O seminaru
Naziv seminara

„Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje“

Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
 • Radnici
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o zdravstvenim rizicima pri izloženosti kemijskim štetnostima te o važnosti uporabe osobne zaštitne opreme pri radu
 • Edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi osobne zaštitne opreme za zaštitu dišnih organa prema načinu djelovanja
Sadržaj
 • Utjecaj kemijskih štetnosti na dišne organe sa zdravstvenog aspekta
 • Zakonodavstvo RH koje se odnosi na osobnu zaštitnu opremu
 • Podjela i karakteristike svake pojedine osobne zaštitne opreme za zaštitu dišnih organa
 • Radionica s praktičnim zadacima za pravilan odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu dišnih organa sukladno njihovom obilježavanju te rizicima i zahtjevima različitih radnih procesa
Način realizacije    Predavači Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje    3 sata
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena    Besplatno
Organizator    Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
  ______________________________________________________________

Održani seminari

______________________________________________________________

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE
Datum Mjesto održavanja
15.12.2016. “Zagrebački holding”, podružnica „Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb
1.12.2016. HZZZSR, Zagreb
29.11.2016. Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini, Pivovara, Osijek
28.11.2016. Društvo integralne zaštite županije Vukovarsko-srijemske, Vinkovci
26.10.2016. “Zagrebački holding”, podružnica „Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb
21.10.2016. Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP), Varaždin
11.10.2016. HZZZSR, Zagreb
12.04.2016. HZZZSR, Zagreb
19.04.2016. HZZZSR, Zagreb