Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem (2011./2015.)

 

Bitno za zdravlje radnika
U Šibeniku je u razdoblju od 30. rujna do 4. listopada 2015. godine održan 6. hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Bitno za zdravlje radnika”. Glavni organizator kongresa je bilo Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, a jedan od suorganizatora je bio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Na kongresu je održano gotovo stotinu izlaganja među kojima niz uvodnih i usmenih izlaganja, radionica, poster sekcija te okrugli stol na temu “Psihosocijalni rizici na radu.”
Također je pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije održan i simpozij “South-East European Network on Worker’s Health meeting”.
Zaposlenici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu su aktivno sudjelovali u radu Kongresa i to predsjedavanjem sekcijama, moderiranjem radionice i Okruglog stola te izlaganjem priloženih prezentacija i postera u sklopu pojedinih niže navedenih sekcija:
Sekcija”Psihosocijalni rizici u medicini rada”:
Poster sekcija:
Sekcija “Medicina rada u Hrvatskoj na tragu GPA SZO-a”:
M. Zavalić : Doprinos Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u očuvanju zdravlja radnika
Sekcija “Sveukupno očuvanje zdravlja radnika”:
M. Zavalić : Nadzor nad zdravljem i sigurnošću – dobrobit za radnike
Okrugli stol i radionica na temu “Psihosocijalni rizici na radu”:
M. Zavalić : Psihosocijalni rizici i sigurnost na radu
Radionica “Zdravlje zaposlenih u zdravstvu”:
Sekcija “Preporuke temeljene na znanstvenim spoznajama”:
Sekcija “Interdiscipliniranost u zaštiti zdravlja radnika”:
Zdravlje, rad i zajednica

5. hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravlje, rad i zajednica“ održan je od 28. rujna do 2. listopada 2011. godine u Hvaru.

Hrvatsko društvo zamedicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora bilo je organizator skupa. Suorganizatori su bili Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, Visoka škola za sigurnost na radu i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Kongres se održavao pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića i predsjednice Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor, a u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organization – WHO) i Međunarodnom komisijom za medicinu rada (International Commission on Occupational Health – ICOH).

 1. Bogadi Šare A.adobe pdf iconRizični čimbenici na radu i sindromi prenaprezanja
 2. Bogadi-Šare A, Zahariev Vukšinić K, Bubaš M, Knežević B, Krišto D.adobe pdf iconProfesionalne bolesti u Republici Hrvatskoj
 3. Bubaš M, Knežević B, Zahariev Vukšinić K, Krišto D, Bogadi-Šare A.adobe pdf iconProfesionalni kontaktni dermatitis – prikaz bolesnika
 4. Lelas T, Ptičar M, Stević T, Kovačević Cvetko I. Analiza prigovora na ocjenu o privremenoj nesposobnosti za rad uzrokovanoj ozljedom na radu u 2010. godini
 5. Poplašen Orlovac D, Škeva G, Bogović I.adobe pdf iconOzljede na radu u Republici Hrvatskoj – privredne grane i najčešće dijagnoze
 6. Ivić Lj, Batak M. adobe pdf iconAnaliza sigurnosnih pokazatelja ozljeda na radu u zdravstvenoj djelatnosti 2010. godine
 7. Knežević B, Belošević Lj,Milošević M, Poplašen Orlovac D, Mustajbegović J.adobe pdf iconStres i radna sposobnost medicinskih sestara i tehničara u bolnici
 8. Pejnović N. adobe pdf iconZaštitne rukavice i alergija na lateks
 9. Batak M, Krišto I, Šijaković A. adobe pdf iconProblemi i potrebe stručnjaka zaštite na radu u njihovom svakodnevnom radu
 10. Šijaković A, Batak M. adobe pdf iconVještačenja u sigurnosti na radu i zaštiti zdravlja
 11. Krišto D, Bogadi-Šare A, Bubaš M, Knežević B, Zahariev Vukšinić K. Profesionalne zarazne bolesti u Republici Hrvatskoj
 12. Zahariev Vukšinić K, Bogadi-Šare A, Bubaš M, Knežević B, Krišto D. adobe pdf iconRadna sposobnost radnika oboljelih od profesionalnih bolesti
 13. Šarić Z, Cesar A. adobe pdf iconPreventivne mjere za smanjenje rizika od pojave „farmerskih pluća“ u poljoprivrednih radnika
 14. Ptičar M. Neke karakteristike ozljeda na radu u djelatnosti zdravstvene zaštite
 15. Škeva G, Poplašen Orlovac D, Knežević B, Bogović I. adobe pdf iconAlkohol kao uzrok ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj
 16. Šijaković A, BatakM, Krišto I. adobe pdf iconSigurnost i zaštita zdravlja prema zahtjevima Norme SA 8000:2008
 17. Knežević B, Zahariev Vukšinić K, Konig S. Radionica Radnici migranti

Prilog:

adobe pdf iconBook of abstracts – 5th Croatian Congress on Occupational Health, 2011