Etički kodeks

U slijedeće 3 točke sažeta su etička načela i vrijednosti na kojima se temelji Međunarodni etički kodeks za stručnjake u medicini rada (International Code of Ethics for Occupational Health Professionals):

  • Svrha je medicine rada služiti na dobrobit zdravlja i društvenog blagostanja radnika, kako pojedinačno tako i kolektivno. Dobra praksa medicine rada mora se provoditi prema najvišim stručnim normativima i etičkim načelima. Stručnjaci u medicini rada moraju pridonositi zdravlju zajednice i okoliša.
  • Dužnosti stručnjaka u medicini rada obuhvaćaju zaštitu života i zdravlja radnika slijedeći doktrinu i programe medicine rada, uz uvažavanje dostojanstva čovjeka i promicanje najviših etičkih načela. Integritet u stručnom obavljanju posla, nepristranost i zaštita povjerljivosti medicinskih podataka i privatnosti radnika sastavni su dio tih dužnosti.
  • Stručnjaci u medicini rada su stručnjaci koji moraju imati punu stručnu neovisnost u obavljanju svoje uloge. Oni moraju steći i održavati stručnu osposobljenost potrebnu za obavljanje svojih dužnosti, i moraju zahtijevati takove okolnosti za rad koje im omogućuju obavljanje njihovih zadataka sukladno principima dobre prakse i profesionalne etike.

Etički kodeks- International Code of Ethics for Occupational Health Professionals