Praktični alati

Dokumenti za praktičan rad u medicini rada

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izrađeni su dokumenti koji mogu olakšati i usmjeriti svakodnevni rad specijaliste medicine rada. Ovdje su vam dostupni neki od tih dokumenata.

Kontrolna lista za smetnje radnika

Izvješće o zdravstvenom pregledu za rad s računalom

Dokumenti za obilazak radnog mjesta

Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi, ukloniti ili nadzirati štetne utjecaje na radnom mjestu. Obilazak radnog mjesta može se obavljati u redovitim razmacima ili u slučaju štetnog događaja, npr. ozljede na radu, profesionalne bolesti ili povećane odsutnosti s posla (bolovanje). U obilasku radnog mjesta neophodno je sudjelovanje najmanje specijaliste medicine rada i stručnjaka zaštite na radu, ali može sudjelovati i drugo osoblje ovisno o problemu i situaciji u tvrtki.

Kako bi se obilazak radnog mjesta što učinkovitije provodio, korisno je upotrijebiti neke dokumente ili kontrolne liste koje olakšavaju postupak obilaska. Kontrolna lista je pomoćno sredstvo za kontrolu i ocjenu radnog okoliša, uvjeta i načina rada, a pri njezinoj primjeni od posebne su koristi smjernice za obilazak radnog mjesta.
Ovdje su dostupne smjernice, osnovna kontrolna lista koja se može koristiti za obilazak svakog radnog mjesta, ali i kontrolne liste za neka druga radna mjesta.

Osnovna kontrolna lista za obilazak radnog mjesta

Smjernice za obilazak radnog mjesta

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta s računalom ne obuhvaća samo kontrolu radnih uvjeta, opreme i radnog okoliša, već i uvid u međuodnos elemenata radne opreme i tijela radnika. Dio kontrolne liste se odnosi na subjektivne smetnje radnika koje bi mogle biti posljedica rada s računalom i taj dio postupka može provoditi i interpretirati samo specijalist medicine rada. Prikupljanje podataka o subjektivnim smetnjama dobar je trenutak specijalisti medicine rada za korekciju radnih uvjeta koji ih uzrokuju i za savjetovanje svakog pojedinačnog radnika ovisno o njegovim subjektivnim smetnjama i rezultatima analize radne opreme i okoliša.

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta s računalom

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta u uredu

Kontrolne liste za obilazak radnog mjesta u zdravstvenoj djelatnosti:

Doktor medicine u bolnici

Doktor medicine u ordinaciji

Doktor stomatologije

Fizioterapeut

Medicinska sestra u bolnici

Medicinska sestra u ordinaciji

Stomatološki tehničar

Osoblje u laboratoriju

Ocjenjivanje opterećenja zdravih radnika glede Pravilnika o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta

U Republici Hrvatskoj na snazi je Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (“Narodne novine” broj 42/05). Temeljem članka 9 navedenog Pravilnika mladi liječnici koji su na specijalizaciji medicine rada i sporta izradili su upute za izračun opterećenja zdravih radnika.

Upute za korištenje

Metoda ocjenjivanja opterećenja pri ručnom prenošenju tereta