Organizacijska struktura

 

Upravno vijeće:

Članovi iz HZZZSR-a:
Prim. dr. sc. Ana Bogadi – Šare, dr. med. spec. med. rada
Tamara Radošević, dr. med.

Važna obavijest:

Trenutno je u postupku konstituiranje novog saziva Upravnog vijeća HZZZSR-a. Očekujemo imenovanje predsjednika i dva člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Zapisnici

Ravnatelj:

Prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med.  spec. med. rada

Služba za zdravlje na radu:

Voditelj: Prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med.  spec. med. radamzavalic@hzzzsr.hr

Služba za sigurnost na radu:

Voditelj: Ljiljana Ivić, dipl. ing. kemije ljivic@hzzzsr.hr

Služba za izobrazbu i informiranje:

Voditelj: Prim. dr. sc. Ana Bogadi-Šare, dr. med. spec. med. radaabogadi-sare@hzzzsr.hr

Zajednički poslovi:

Voditelj: Jasna Krainz, prof.jkrainz@hzzzsr.hr