Organizacijska struktura

 

Upravno vijeće:

Predsjednik Upravnoga vijeća zavoda:
doc. dr. sc. Krunoslav Capak dr. med.
Članovi:
Robert Markt dipl.oec.
mr. sc. Milija Baldić-Lukšić, dr. med. dent.
Članovi iz HZZZSR-a:
Prim. dr. sc. Ana Bogadi – Šare, dr. med. spec. med. rada
Tamara Radošević, dr. med.

Zapisnici

Ravnateljica:

dr. sc. Marija Bubaš, dr. med. spec. med. rada i športa

Služba za zdravlje na radu:

Voditelj: dr. sc. Marija Bubaš, dr. med. spec. med. rada i športa – mbubas@hzzzsr.hr

Služba za sigurnost na radu:

Voditelj: dr.sc. Sonja Damjanović-Dešić dipl.ing.kemije sdamjanovic-desic@hzzzsr.hr

Služba za izobrazbu i informiranje:

Voditelj: Prim. dr. sc. Ana Bogadi-Šare, dr. med. spec. med. radaabogadi-sare@hzzzsr.hr

Zajednički poslovi:

Voditelj: Jasna Krainz, prof.jkrainz@hzzzsr.hr