Profesionalne bolesti u Republici Hrvatskoj

 

Registar profesionalnih bolesti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) ustrojen je sa svrhom praćenja pojavnosti i trendova, analize dijagnosticiranih i priznatih profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj, te njihovih zdravstvenih i širih društvenih posljedica.

U Registru profesionalnih bolesti HZZZSR postoje slijedeći podaci:

  • Zdravstvene ustanove i specijalističke ordinacije te specijalisti medicine rada koji su proveli postupak dijagnosticiranja profesionalnih bolesti,
  • Podaci o oboljelom radniku u kojeg je dijagnosticirana profesionalna bolest, uključujući dob, spol, stručnu spremu, radni staž na radnom mjestu koje je uzrok profesionalne bolesti,
  • Gospodarstvene djelatnosti poslodavaca u čijim su se radnim procesima javile profesionalne bolesti, klasificirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti,
  • Zanimanja radnika u kojih je dijagnosticirana profesionalna bolest, klasificirana prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja,
  • Vrste štetnosti i štetni radni uvjeti koji su uzrokovali profesionalnu bolest, klasificirani prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti,
  • Vrste profesionalnih bolesti klasificirane prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti,
  • Profesionalne bolesti klasificirane prema MKB -10 (10. revizija Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema)
  • Podaci o privremenoj i trajnoj radnoj nesposobnosti koja je nastala kao posljedica profesionalne bolesti.

Raspodjela profesionalnih bolesti u 2015. godini prema županijama

csv-16csv-16prof_bol_zupanije_2015

Opis seta podataka :

prof_bol_zupanije_2015

Broj profesionalnih bolesti u 2015. godini prema gospodarstvenim djelatnostima i stopa na 100 000 zaposlenih u djelatnosti

Broj profesionalnih bolesti u 2015. godini prema gospodarstvenim djelatnostima, prosječnom trajanju ekspozicijskog staža  i stopi na 100 000 zaposlenih u djelatnosti

(bez bolesti uzrokovanih azbestom)

csv-16broj_prof_ekspozicija_2015

Broj profesionalnih bolesti u 2015. godini prema zanimanjima

csv-16broj_prof_zanimanja_2015

Vrste štetnosti u 2015. godini koje su uzrokovale profesionalne bolesti prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti

csv-16prof_bol_stetnost_2015

Štetna izloženost i produkt koji su uzrokovali profesionalnu bolest u 2015. godini, prema EODS statistici

csv-16eods_2015

Analiza izloženosti s obzirom na produkt koji je uzrokovao profesionalnu bolest u 2015. godini, prema EODS statistici

csv-16eods_2_2015

Broj i vrsta profesionalnih bolesti prema oznakama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o listi profesionalnih bolesti i gospodarstvene djelatnosti

csv-16broj_vrsta_2015

opis_broj_vrsta_2015

Profesionalne bolesti klasificirane prema MKB-10 (bez bolesti uzrokovanih azbestom), karakteristikama radnika i djelatnosti poslodavca

csv-16mkb-10_2015

Profesionalne bolesti klasificirane prema Europskom popisu profesionalnih bolesti

csv-16eu_prof_2015

Broj dana privremene radne nesposobnosti s obzirom na uzrok (Zakon o listi profesionalnih bolesti 107/07) i klinički oblik profesionalne bolesti (MKB-10)

csv-16broj_dana_2015