Profesionalne bolesti u Republici Hrvatskoj

 

Registar profesionalnih bolesti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) ustrojen je sa svrhom praćenja pojavnosti i trendova, analize dijagnosticiranih i priznatih profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj, te njihovih zdravstvenih i širih društvenih posljedica.

U Registru profesionalnih bolesti HZZZSR postoje slijedeći podaci:

  • Zdravstvene ustanove i specijalističke ordinacije te specijalisti medicine rada koji su proveli postupak dijagnosticiranja profesionalnih bolesti,
  • Podaci o oboljelom radniku u kojeg je dijagnosticirana profesionalna bolest, uključujući dob, spol, stručnu spremu, radni staž na radnom mjestu koje je uzrok profesionalne bolesti,
  • Gospodarstvene djelatnosti poslodavaca u čijim su se radnim procesima javile profesionalne bolesti, klasificirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti,
  • Zanimanja radnika u kojih je dijagnosticirana profesionalna bolest, klasificirana prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja,
  • Vrste štetnosti i štetni radni uvjeti koji su uzrokovali profesionalnu bolest, klasificirani prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti,
  • Vrste profesionalnih bolesti klasificirane prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti,
  • Profesionalne bolesti klasificirane prema MKB -10 (10. revizija Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema)
  • Podaci o privremenoj i trajnoj radnoj nesposobnosti koja je nastala kao posljedica profesionalne bolesti.

Metapodaci na temelju kojih su izrađena izvješća o profesionalnim bolestima se ne smiju prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka javno objavljivati. Ovdje možete vidjeti izvješća o rezultatima analize metapodataka o profesionalnim bolestima.

 

adobe pdf iconRegistar profesionalnih bolesti za 2015.

adobe pdf iconRegistar profesionalnih bolesti za 2014.

adobe pdf iconRegistar profesionalnih bolesti za 2013.

adobe pdf iconRegistar profesionalnih bolesti za 2012.

adobe pdf iconRegistar profesionalnih bolesti za 2011.

adobe pdf iconRegistar profesionalnih bolesti za 2010.

adobe pdf iconRegistar profesionalnih bolesti za 2009.

adobe pdf iconRegistar profesionalnih bolesti za 2008.

adobe pdf iconRegistar profesionalnih bolesti za 2007.

adobe pdf iconRegistar profesionalnih bolesti za 2006.

Raspodjela profesionalnih bolesti u 2015. godini prema županijama

csv-16csv-16prof_bol_zupanije_2015

Opis seta podataka :

prof_bol_zupanije_2015

Broj profesionalnih bolesti u 2015. godini prema gospodarstvenim djelatnostima i stopa na 100 000 zaposlenih u djelatnosti

Broj profesionalnih bolesti u 2015. godini prema gospodarstvenim djelatnostima, prosječnom trajanju ekspozicijskog staža  i stopi na 100 000 zaposlenih u djelatnosti

(bez bolesti uzrokovanih azbestom)

csv-16broj_prof_ekspozicija_2015

Broj profesionalnih bolesti u 2015. godini prema zanimanjima

csv-16broj_prof_zanimanja_2015

Vrste štetnosti u 2015. godini koje su uzrokovale profesionalne bolesti prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti

csv-16prof_bol_stetnost_2015

Štetna izloženost i produkt koji su uzrokovali profesionalnu bolest u 2015. godini, prema EODS statistici

csv-16eods_2015

Analiza izloženosti s obzirom na produkt koji je uzrokovao profesionalnu bolest u 2015. godini, prema EODS statistici

csv-16eods_2_2015

Broj i vrsta profesionalnih bolesti prema oznakama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o listi profesionalnih bolesti i gospodarstvene djelatnosti

csv-16broj_vrsta_2015

opis_broj_vrsta_2015

Profesionalne bolesti klasificirane prema MKB-10 (bez bolesti uzrokovanih azbestom), karakteristikama radnika i djelatnosti poslodavca

csv-16mkb-10_2015

Profesionalne bolesti klasificirane prema Europskom popisu profesionalnih bolesti

csv-16eu_prof_2015

Broj dana privremene radne nesposobnosti s obzirom na uzrok (Zakon o listi profesionalnih bolesti 107/07) i klinički oblik profesionalne bolesti (MKB-10)

csv-16broj_dana_2015