Twinning aktivnosti IPA (2007-2013)

Twinning projekt IPA 2007 pod nazivom “Zaštita na radu i zaštita zdravlja” svečano je otvoren 25. siječnja 2011. godine, a provodio se 18 mjeseci. Svečano zatvaranje projekta IPA održano je 3. srpnja 2012. u Informacijskom centru Europske unije, u Zagrebu. Twinnig partneri su predstavili glavne rezultate projekta i postignuća koja su bila usmjerena na poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta hrvatskih državnih tijela u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Svečanost je završila dodjelom certifikata aktivnim sudionicima Twinning projekta za razdoblje od siječnja 2011. do lipnja 2012. godine.

Dvadeset petog siječnja 2011. godine svečano je otvoren Twinning projekt “Zaštita i sigurnost na radu”. Više informacija o spomenutom projektu možete pogledati u prilozima.

Prilozi:

Presentation component  -R.Koerbler

Fact sheet EN

Fact sheet CRO

studijsko-putovanje-u-austriju-i-slovackuU sklopu IPA-a projekta, tijekom ožujka 2012. godine, za vodeće djelatnike Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao i za djelatnike suradnih institucija korisnica projekta, organizirano je studijsko putovanje u Austriju i Slovačku. Za sudionike studijskog putovanja organiziran je obilazak radnih mjesta renomiranih tvornica u Austriji. Poseban interes i oduševljenje sudionici su pokazali pri posjeti Institutu za kronobiološka istraživanja u Austriji.

U Slovačkoj je održan sastanak, te razmjena iskustava iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu sa stručnjacima iz Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji, te pripadajućim institutima u Bratislavi.  Obilazak radnih mjesta upriličen je i u Slovačkoj, kao dio praktičnog dijela programa studijskog putovanja.

U razdoblju od studenog 2011. godine do ožujka 2012. godine u okviru IPA 2007 “Zdravlje i zaštita na radu” provodile su se aktivnosti predviđenim twinning ugovorom te su izrađeni sljedeći dokumenti: Smjernica za procjenu rizika, Smjernica za ručno prenošenje tereta te Smjernica vezana uz sjedenje kao rizik posla. Također su održane radionice na temu komunikacijske vještine, metodologija podučavanja i sadržaj i dinamika liječničkih pregleda vatrogasaca po kategorijama.  Završena je aktivnost  „Razvoj koncepta IT mreže i pratećeg software-a za sve institucije korisnice projekta, kojom je uspostavljena baza podataka- skladište koje će biti smješteno u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

U okviru projekta, tijekom kolovoza, rujna i listopada 2011. godine, provodile su se radionice, okrugli stolovi  i priprema smjernica sa slovačkim i autrijskim ekspertima.

Tematska područja obuhvaćala su “Upravljanje rizicima vezanim za sjedenje na radnom mjestu”, “Upravljanje rizicima vezanim uz ručno prenošenje tereta” i „Poboljšanja u prosljeđivanju informacija putem e-learninga, prigodnih publikacija i organiziranih kampanja“. Također je nastavljen rad na „Razvoju koncepta IT mreže i pratećeg software-a za sve institucije korisnice projekta“ u svrhu povezivanja HZZZSR-a, HZZO-a, DI i Odjela za zaštitu na radu MINGORP-a u sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i u prostorima MINGORP-a, a sudjelovali su djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Državnog inspektorata.

Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na hrvatskom jeziku.

studijsko-putovanje-austrija

U sklopu IPA-a projekta, od 13. do 17. lipnja 2011. godine, organizirano je studijsko putovanje u Austriju i Slovačku. Sudionici studijskog putovanja posjetili su regionalni ured AUVA-e, te pripadajuće bolnice i klinike za liječenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Upriličen je posjet austrijskom Institutu za kronobiološka istraživanja, te Institutu za prevenciju prašine i silikoze. U Slovačkoj je održan sastanak sa stučnjacima iz Ministarstva rada i socijalne skrbi, Zavoda za socijalno osiguranje i Klinikom za medicinu rada i toksikologiju u Bratislavi.

U okviru projekta, tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2011. godine, provodile su se radionice, okrugli stolovi  i priprema smjernica sa slovačkim i autrijskim ekspertima. Tematska područja obuhvaćala su “Upravljanje rizicima vezanim za sjedenje na radnom mjestu”, “Upravljanje rizicima vezanim uz karcinogene i mutagene tvari”, “Procjena rizika” i  “Upravljanje rizicima vezanim uz ručno prenošenje tereta”. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a sudjelovali su djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na hrvatskom jeziku.

Tijekom ožujka u okviru IPA 2007 projekta “Zdravlje i zaštita na radu” provodile su se aktivnosti predviđene Twinning ugovorom. Održane su radionice i okrugli stolovi s austrijsko-slovačkim konzultantima-stručnjacima po pojedinim komponentama ugovora, i to  „Europska statistika ozljeda na radu”,  „Procjena opasnosti”, „Razrada koncepta IT mreže među sudionicima projekta” i „Pružanje pomoći pri razvoju i pripremi smjernica za provedbu praćenja, nadzora, statistika i analiza vezanih uz EU direktive – Izrada Priručnika kojim bi stručnjak zaštite na radu provodio unutarnji nadzor“. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Delegacije EU komisije, MINGORP-a i HZZZSR-a. Aktivno su sudjelovali djelatnici HZZZSR-a, HZZO-a, MINGORP-a, DI-a i Nezavisnih hrvatskih sindikata. Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na engleskom i hrvatskom jeziku.