WOOD Campaign (2014)

Ove se godine Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pridružuje kampanji Tjedan profesionalnih bolesti kože (eng. Week of Occupational Skin Diseases, WOOD) kroz organizaciju edukacijskih seminara o zaštiti kože i zaštitnim rukavicama. Kampanja će biti podržana kroz organizaciju seminara, pružanje informacija i besplatnih konzultacija sa specijalistima medicine rada, počevši od 3. studenog 2014. Kampanja će biti produljena za jedan dodatni tjedan, jer smo uvidjeli da je problem profesionalnih bolesti kože u Hrvatskoj podcijenjen. Seminari će se održati za stručnjake zaštite na radu i radnike uz sudjelovanje liječnika, specijalista medicine rada, u Zagrebu i Osijeku.

U sklopu WOOD Campaign 4. studenog 2014. godine održan je stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat” u prostorijama poduzeća VODOVOD – OSIJEK d.o.o.
Seminar je bio besplatan, te se odvijao prema predviđenom programu. Na seminaru se okupio veliki broj rukovodioca, stručnjaka, te radnika koji se susreću s problemom zaštite ruku na radu i zaštitnim rukavicama. Seminar je protekao u ugodnoj atmosferi uz raspravu o odabiru odgovarajućih rukavica i razmjeni iskustava između polaznika seminara i stručnjaka iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.