Evidencije izloženosti

 

Evidencija radnika izloženih karcinogenima i/ili mutagenima

Odredbom članka 105. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16), propisani su poslovi koje Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu treba obavljati na području praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu. Jedan od tih poslova je vođenje regostra radnika izloženih pojedinim štetnostima, opasnostima i naporima u slučajevima kada to nalažu propisi iz područja sigurnosti na radu. Odredbom članka 9. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (NN 91/2015, u nastavku teksta: Pravilnik) koji je donesen temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) propisano je da “Poslodavac mora u 30 dana prije početka proizvodnje i korištenja karcinogena i/ili mutagena o tome pisanim putem obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Sukladno Pravilniku Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je izradio obrazac o izloženosti radnika karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, s potrebnim podacima za vođenje registra, koji poslodavci moraju popuniti za svakog radnika koji je izložen ili bi mogao biti u slučaju incidenta izložen tim tvarima. Isto tako potrebno je dostavljati obavijesti svaki put kada nastanu promjene kod izlaganja (vrsta tvari, količina kojoj je radnik izložen, dužina izloženosti) te nakon prestanka izlaganja karcinogenima /i/ili mutagenima.
Obrazac možete skinuti i popunjen poslati elektroničkim putem na  e-mail adresu: sdamjanovic-desic@hzzzsr.hr ili zsaric@hzzzsr.hr

Obrazac za prijavu radnika izloženih karcinogenima i mutagenima

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2016.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2015.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2014.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2013.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2012.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2011.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2010.

Evidencija radnika izloženih biološkim agensima

Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08)  propisani su poslovi koje Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu treba obavljati na području praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu. Jedan od tih poslova je i vođenje registra radnika izloženih biološkim agensima na radu.

Prema odredbi članka 13. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN br. 155/08, dalje: Pravilnik) „Poslodavac mora u roku od 30 dana prije prve uporabe bioloških agensa skupine 2., 3. i 4. o tome pismeno obavijestiti nadležno tijelo inspekcije rada i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu…“

Sukladno Pravilniku Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je izradio obrazac o izloženosti radnika biološkim agensima na radu, sa potrebnim podacima za vođenje registra, koji poslodavci moraju popuniti za svakog radnika koji je izložen ili bi mogao biti u slučaju incidenta izložen tim agensima. Isto tako potrebno je dostavljati obavijesti svaki put kada nastanu promjene kod izlaganja (vrsta agensa, količina kojoj je radnik izložen, dužina izloženosti) te nakon prestanka izlaganja biološkim agensima.

Obrazac možete skinuti ovdje i popunjen poslati elektroničkim putem na  e-mail adresu: zsaric@hzzzsr.hr ili sdamjanovic-desic@hzzzsr.hr