Vijesti

Održani stručni seminari

U veljači i ožujku 2018. djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su sljedeće seminare.

Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta
Dana 22. veljače 2018. djelatnice HZZZSR-a, Helena Koren i Ines Kovačević Cvetko, održale su ovaj stručni seminar u prostorijama SELK d.d. u Kutini. Isti seminar je u dva navrata (28.2.2018. i 6.3.2018.) održan u Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije u Čakovcu.
Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje
Dana 1. ožujka 2018. djelatnice HZZZSR-a, Željka Sokolović Pavić i Marija Batak, održale su navedeni stručni seminar u prostorijama Nexe Grupa d.d. u Našicama.

 

Zaštitna odjeća
Dana 1. ožujka 2018. godine djelatnica HZZZSR-a, Natalija Pejnović, mag. ing. techn. text. održala je stručni seminar pod nazivom „Zaštitna odjeća“ na poziv i u organizaciji Udruge za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) iz Varaždina. Stručni seminar „Zaštitna odjeća“ održan je u okviru redovitog godišnjeg okupljana i edukacije članova Udruge za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) koji je organiziran kako bi svojim članovima kao i ostalim sudionicima seminara pružili stručnu pomoć, odgovarajuće informacije i konzultacije te im na taj način olakšala poslovanje. Seminar je održan u Gradskoj sportskoj dvorani u Varaždinu. Zahvaljujemo članovima Udruge USOP na odličnoj organizaciji seminara i gostoprimstvu.

usop1 usop2

DOBRA PRAKSA U ZAŠTITI NA RADU

Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora (HDMR-HLZ)  i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) organizirali su dana 23. veljače 2018. godine  u velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, stručni skup pod nazivom „DOBRA PRAKSA U ZAŠTITI NA RADU“.  Neposredan povod organiziranja ovog stručnog skupa bilo je prihvaćanje dvaju primjera dobre prakse iz Hrvatske za aktualnu EU-OSHA kampanju  „Zdrava radna mjesta – Upravljanje opasnim tvarima na radu“.

U spomenutim primjerima dobre prakse prikazane su uspješne suradnje specijalista medicine rada i stručnjaka na području zaštite na radu čiji je zajednički rad doveo do  unapređenja i poboljšanja zaštite zdravlja radnika. Ti primjeri ukazuju na propust koji je učinjen izostavljanjem zadaća specijalista medicine rada u Zakonu o zaštiti na radu iz 2014. godine, a koje su navedene u EU Konvenciji te time velik broj poslodavaca nije upoznat s istim.

Skup je bio namijenjen specijalistima medicine rada i stručnjacima zaštite na radu, a cilj skupa bio je ukazati na dobru praksu u zaštiti zdravlja na radu suradnjom stručnjaka za zaštitu na radu i specijalista medicine rada.

Na skupu su aktivno sudjelovale i predstavnice HZZZSR-a, Helena Koren i Sonja Damjanović Dešić s predavanjima:

•    Dobra praksa u upravljanju stresom (HZZZSR-a) – Helena Koren, mag. psih.
•    Primjer dobre suradnje u smanjivanju ozljeda u bolnicama – dr. sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije

Stručni skup Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ-a i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora (HDMR-HLZ)  organizira zajedno s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) stručni skup pod nazivom “Dobra praksa u zaštiti na radu” za specijaliste medicine rada i stručnjake zaštite na radu. Skup će se održati u petak 23. veljače 2018. god. u velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb. Više o skupu i Program skupa možete naći ovdje.  Stručni skup nema kotizacije, a prijaviti se možete do 21. veljače na web stranici HDMR-HLZ ili ovdje. Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK-a odrediti će bodove za sudionike stručnog sastanka.

Posjet Metalurškom fakultetu u Sisku

Dana 1. veljače 2018. godine djelatnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Natalija Pejnović, mag. ing. techn. text. i dr. sc. Ivana Krišto, dipl. ing. sig. bile su u edukativnoj posjeti Metalurškom fakultetu u Sisku, Sveučilišta u Zagrebu.

sisak_nanoCilj ovog posjeta bio je upoznavanje s radom Laboratorija za razvoj i primjenu materijala, Metalurškog fakulteta u Sisku, koji ima dugu tradiciju u razvoju i proučavanju nanomaterijala. Ljubaznošću voditeljice Laboratorija izv. prof. dr. sc. Tamare Holjevac Grgurić i izv. prof. dr. sc. Stjepana Kožuha, prisustvovale smo dijelu mjerenja nanomaterijala, te smo upoznate s osnovinim principima rada pretražnog elektronskog mikroskopa (Scanning Electron Microscope – SEM) koji se koristi za proučavanje nanostruktura. Zahvaljujemo profesorima Metalurškog fakulteta na gostoprimstvu i suradnji.

Sudjelovanje na Drugom sastanku ekspertnih skupina – Luxembourg, 17. i 18. siječnja 2018.

luxU Luxembourgu su 17. i 18. siječnja u organizaciji Europske komisije po drugi put održani posebni sastanci stručnih skupina u svrhu ažuriranja zastarjelih odredbi Direktiva za koje je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava imenovalo 4 predstavnika Republike Hrvatske. Kao predstavnici Republike Hrvatske, na dva sastanka su sudjelovale djelatnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i to:
– Marija Bubaš na sastanku održanom 17. siječnja 2018. (Liječnička pomoć na brodu-Direktiva 92/29).
– Dijana Krišto na sastanku održanom 18. siječnja 2018. (Biološki agensi-Direktiva 2000/54/EZ)

Europska komisija će na osnovu komentara pojedinih država članica čiji su eksperti sudjelovali na sastanku, odlučiti o konačnim izmjenama Direktiva. Ažuriranje Direktiva planirano je do kraja 2018. godine.

Tečaj usavršavanja I. kategorije “Ocjena zdravstvene sposobnosti profesionalnih ronilaca”

hd_pomorci
Drage kolegice i kolege, specijalisti i specijalizanti medicine rada i sporta!
Prošle godine najavljeni, a potom otkazani tečaj usavršavanja ipak ide! Nema znanja bez učenja i nema učenja bez žrtve! Nije nam bilo moguće održati jedan vrlo važan tečaj u samo jednom danu. Veliki broj, premda ispočetka oduševljenih, potencijalnih polaznika je, čini se, računao s tim. Takve tečajeve je možda moguće naći on–line. Premda ovaj tečaj ne daje nikakvu formalnu stručnu kvalifikaciju, važan je za Vaš rad. Ronilaca ima iz cijele Hrvatske, a ne samo na Jadranu. Tečaj je u cijelosti kompatibilan s tečajem za Medical Examiners of Divers, Level I. (DMAC, EDTC, IMCA), a po satnici je i jači od njega.

Zahvaljujemo Vam na potpori i ohrabrenjima da ipak ustrajemo! Možda vrijeme za održavanje bilo kakvih tečajeva nije baš najbolje, ali najbolje vrijeme za učenje je uvijek – baš sada! Kao suorganizator nam se pridružio i Medicinski fakultet Rijeka, ustanova u kojoj se već par desetljeća pažljivo i angažirano njeguju aktivnosti, ideja i duh medicine mora i pomorstva! Zajedno smo jači! Mjesto održavanja tečaja je: Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20. Točna učionica će biti poznata na dan početka tečaja. Tečaj će se održavati prema Planu i programu koji se objavljuje na fb stranici grupe Medicina rada i sporta. Ljubazno Vas molimo da u dolasku na nastavu budete točni. Molimo da se za nastavu obučete vrlo praktično i neformalno.

Tečaj ćemo provesti ukoliko se prijavi minimalno 20 polaznika. Smještaj morate osigurati sami. U Rijeci je moguće pronaći izvrstan i cijenom vrlo primjeren smještaj, posebno preko specijaliziranih internetskih stranica. Pri tome poštujemo svačije pravo na odabir pa nismo željeli posredovati ni kod koje hotelijerske kuće.

Molimo Vas da pozorno proučite i ispunite obrazac prijavnice za tečaj (u prilogu) i žurno postupite po njemu. Ispunjenu prijavnicu potrebno je skenirati ili slikati te kao .jpg ili .pdf dostaviti na adresu: nadan.petri@gmail.com. Kotizaciju NEMOJTE UPLAĆIVATI dok ne dobijete obavijest o tome. Kotizacija uključuje sljedeće troškove: umnožavanje, uvez i dostava materijala za učenje, tiskanje i plastificiranje vjerodostojnica o pohađanju tečaja, kava i sokovi, zajednička večera u subotu, 3. ožujka 2018., polo majice s izvezenim logom ovog tečaja, participacija HLK-u, te operativne troškove. Još jednom ističemo da svi predavači drže nastavu dragovoljno i za nju NE primaju nikakav honorar.

Za možebitna pojašnjenja slobodno me nazovite na 098/719-302.

Hvala i srdačan pozdrav, uz doviđenja uskoro u Rijeci, Vaš

Prof. dr. sc. Nadan M. Petri, dr. med.
voditelj tečaja

PROGRAM

02.03.2018. PETAK
1 08:00-08:15 Registracija polaznika, pozdravna i uvodna riječ organizatora riječ, test informiranosti (anonimno) Petri/Rukavina
2 08:20-09:00 P: Crtice iz povijesti ronjenja i medicine ronenja Petri
3 09:15-10:00 P: Fizika, anatomija i fiziologija od interesa za ronjenje, 1. dio Grubić Kezele
4 10:15-10:30 kava i sokovi
5 10:30-11:15 P: Fizika, anatomija i fiziologija od interesa za ronjenje, 2. dio Grubić Kezele
6 11:30-12:15 P: Temelji planiranja sigurnosti u ronjenju i značajke pojedinih vrsta ronilaca Jovović
7 12:30-13:15 P: Ronilački sustavi i oprema;; medicinsko-tehnički aspekti Jovović
8 13:15-14:30 ručak
9 14:30-15:15 P: Barotraume u ronjenju Gošović
10 15:30-16:15 P: Dušikova narkoza i HPNS u ronjenju Petri
11 16:30-17:15 P: Dekompresijske tablice i kompjutori Jovović
12 17:15-17:30 snack, kava i sokovi
13 17:30-18:15 P: Termoregulacija i termička zaštita u ronjenju Trogrlić
14 18:30-19:15 P: Hipoksija, toksičnost kisika u ronjenju, djelovanje lijekova pod tlakom Gošović
03.03.2018. SUBOTA
15 08:00-08:45 P: Dekompresijska bolest ronilaca i disbarička osteo-nekroza Trogrlić
16 09:00-09:45 S: Standardi zdravstvene sposobnosti profesionalnih ronilaca Petri
17 10:00-10:45 S: Standardi zdravstvene sposobnosti rekreacijskih ronilaca, osoblja barokomora i radnika u kesonima Trogrlić
18 10:45-11:00 kava i sokovi
19 11:00-11:45 P: Saturacijsko i off-shore ronjenje; radni i tehnički aspekti Majkić
20 12:00-12:45 S: Prikazi slučajeva (sham cases), usklađena rasprava Jovović
21 12:45-14:00 ručak
22 14:00-14:45 P: Standardi i problemi zdravstvenog zbrinjavanja off-shore ronilaca Petri
23 15:00-15:45 P: Nespecifične ronilačke bolesti i ozljede i organizacija zbrinjavanja na udaljenim lokacijama Gošović
24 16:00-16:45 P: Neurološka dekompresijska bolest, rehabilitacija i povratak na ronjenje Bilić I.
25 16:45-17:00 snack, kava i sokovi
26 17:00-17:40 S: Usklađena rasprava, cjelokupna materija Gošović
27 17:45-18:25 P: Sudsko-medicinska istraga ronilačkih smrti Ferenčić
28 20:00- zajednička večera svi
04.03.2018. NEDJELJA
29 09:00-11:00 V: Praktične demonstracije – profesionalno ronjenje Bilić J.
30 11:15-12:00 V: Znanstveno ronjenje, medicinsko-tehnički aspekti i prezentacija opreme i pribora Petricioli
31 13:15-14:00 Test ispit (60 MCQs) svi
32 14:20-14:45 Objava rezultata, svečano uručenje diploma, zajedničko fotografiranje i završna riječ Petri/Rukavina

Tečaj usavršavanja I. kategorije, bodovan od HLK s 15 bodova za polaznike.

Prijavnica

IV/2017
IV/2017

Ukoliko ne vidite pročitati newsletter kliknite ovdje.

Održani međunarodni skupovi

ICOH – međunarodni simpozij pod pokroviteljstvom HZZZSR

U Zagrebu je, pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH gospođe Kolinde Grabar Kitarović, od 26. do 28. listopada 2017. održan simpozij “Education in OSH, emerging trends and unmet needs”, čiji su organizatori bili Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu (HZZZSR) i tri znanstvena odbora International Commission on Occupational Health- ICOH, i to Znanstveni odbor za izobrazbu i usavršavanje u zaštiti zdravlja na radu, Znanstveni odbor Ruralno zdravlje: poljoprivreda, pesticidi i organske prašine te Znanstveni odbor Učinkovitost u službama medicine rada. Simpoziju su prisustvovali i predstavnici vodećih međunarodnih organizacija i udruga (WHO Collaborating Center, ILO Intrnational Training Center, EASOM, ENETOSH).
Ovo je prvi međunarodni simpozij takve vrste održan u gotovo deset godina. Teme simpozija obuhvatile su iskustva u izobrazbi zdravstvenih djelatnika: trenutnu situaciju i nezadovoljene potrebe širom svijeta, međunarodnu suradnju u jačanju kapaciteta i izobrazbi u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, izobrazba studenata i stručnjaka – rješavanje problema i kako to učiniti, izobrazba novih ciljnih skupina, međunarodni čimbenici u i izobrazbi u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, suradnja između liječnika u obiteljskoj medicini i medicini rada: suradnja i perspektive za budućnost, djelotvornost u službama medicine rada te izobrazba u zaštiti zdravlja na radu u poljoprivredi. Na simpoziju su aktivno sudjelovali i zaposlenici HZZZSR s posterima na odabrane teme simpozija.
Simpozij je završio kratkim videom u kojem je prikazan intervju sa svim ključnim predavačima simpozija koji su odgovorili na tri pitanja: što smatraju važnim izazovom u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu u idućih pet godina i zašto te da navedu najvažniji izazov u svom području rada blisko povezani s temom ovog simpozija.
Zaključno, na simpoziju je sudjelovalo 90 sudionika iz 26 zemalja svijeta sa svih kontinenata, Europe, Azije, Afrike, Australije te Sjeverne i Južne Amerike. Ta činjenica još jednom potvrđuje važnost zaštite zdravlja i sigurnosti na radu na međunarodnoj razini te bitnu ulogu izobrazbe u jačanju postojećih kapaciteta u tom području.


Healthy Workplaces Summit 2017, Bilbao

Europska agencija za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirala je Healthy Workplaces Summit 2017 održan 21. i 22. studenoga 2017. godine u konferencijskom centru Euskalduna u Bilbau, Španjolska. Na Summitu su iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) sudjelovale Marija Zavalić i Marija Bubaš.
Događaj je okupio vodeće europske stručnjake i donositelje odluka kako bi raspravljali o rezultatima dvogodišnje kampanje, razmijenili dobru praksu i istražili buduće strategije za promicanje održivih radnih mjesta u europskim poduzećima kroz plenarni dio, manje paralelne radionice i raspravu. Teme održanih radionica bile su vezane uz dobre prakse za promicanje održivih radnih mjesta, rehabilitaciju i povratak na posao, 20 godina Napo – naš svestrani partner u promicanju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i razmjenu dobrih praksi u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

Održani domaći skupovi
Održan Jesenji stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada i Hrvatskog društva za sportsku medicinu, Osijek (20. – 22. listopada 2017.)

U Osijeku je od 20-22. listopada 2017. godine održan Jesenji stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada (Hrvatskog liječničkog zbora) pod nazivom “Klasifikacija težine ozljede na radu“ te
Stručni sastanak Hrvatskog društva za sportsku medicinu pod nazivom:
”Propisivanje tjelesnog vježbanja kao terapije – Uloga primarne zdravstvene zaštite”.
Opširnije…Obilježen Europski tjedan zaštite na radu 2017.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, uz pokroviteljstvo EU – OSHA organiziralo je stručni skup o zaštiti na radu pod nazivom: „Zaštita na radu za sve uzraste“. Skup je održan 24. listopada 2017. godine u Zagrebu, u Branimir centru. Opširnije…


4. simpozij Profesionalne bolesti stomatologa

Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 11. studenog 2017. godine održan je 4. simpozij pod nazivom Profesionalne bolesti stomatologa. Djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, dr. Dijana Krišto, specijalistica medicine rada i sporta, na simpoziju je održala predavanje pod nazivom Zdravstveni rizici u dentalnoj medicini.


Sastanak o prevenciji ozljeda na radu u djelatnosti zdravstva

U Ministarstvu zdravstva su 14. i 15.11.2017. održani sastanci na temu zaštite zdravlja bolničkih zdravstvenih djelatnika uz prikaz rezultata ankete provedene u 56 bolnica diljem Hrvatske. Ankete su provedene s ciljem dobivanja informacija o primjeni odgovarajuće zaštitne obuće i raspoloživosti pomoćnih sredstava pri rukovanju teretima te razine znanja o pravilnom ručnom rukovanju teretima u zdravstvenoj djelatnosti. Sastanak su vodile djelatnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR-a) Marija Batak, Marija Bubaš i Dijana Krišto te su održale predavanja na temu zaštitne obuće, zaštite zdravlja kod osoba koje ručno rukuju teretima i ozljeda oštrim predmetima u bolnicama Republike Hrvatske. Opširnije…


Sastanak Foruma sindikata trgovine u regiji Jugoistočne Europe

U Tuheljskim Toplicama, od 22. do 24. studenog 2017. godine, održan je “Sastanak Foruma sindikata trgovine u regiji Jugoistočne Europe” u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert. Tema sastanka bila je “Zaštita na radu u trgovinskom sektoru Jugoistočne Europe”. Na sastanku su aktivno sudjelovale zaposlenice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Opširnije…

Podsjećamo Vas…

Klasifikacija težine ozljede na radu

Sukladno članku 65. Zakona o zaštiti na radu (NN 071/2014) propisana je obveza prijave svake smrtne i teške ozljede nadležnom tijelu za inspekcijski nadzor (Inspektorat rada Ministarstva rada i mirovinskog sustava) odmah po nastanku predmetne ozljede. Stoga je pravovremena i točna klasifikacija težine zadobivene ozljede na radu od presudne važnosti za propisano djelovanje prema nadležnim tijelima. U tu je svrhu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pripremio alat koji Vam može poslužiti kao vodič za procjenu zadobivenih ozljeda na radu, a koji se nalazi ovdje


Tablica obveznog i preporučenog cijepljenja kod radnika

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) izradio je tablicu u kojoj su istaknute obveze i preporuke cijepljenja kod radnika. U tablici su izdvojena zanimanja kod kojih postoji opasnost od izloženosti određenim zaraznim bolestima uz napomene u kojim slučajevima je cijepljenje obvezno, a u kojim slučajevima se cijepljenje samo preporuča. Također se u nastavku nalaze napomene s detaljnijim objašnjenjima o cijepljenjima vezano za pojedine zarazne bolesti. Tablica je izrađena u suradnji s dr. sc. Bernardom Kaićem, prim. dr. med., spec. epidemiologije, Voditeljem službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a dostupna je ovdje.


Europska komisija i zdravlje i sigurnost na radu

Kako bi bolje zaštitila više od 217 milijuna radnika u EU od nesreća na radu, profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom, Europska je komisija usvojila Strateški okvir za zdravlje i sigurnost na radu 2014-2020 koji identificira ključne izazove i strateške ciljeve za zdravlje i sigurnost na radu, predstavlja ključne akcije i identificira instrumente za njihovo rješavanje. Komisija također radi s Europskom agencijom za zdravlje i sigurnost na radu i Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta vezano uz širenje informacija, pružanje smjernica i promicanje zdravog radnog okruženja. Opširnije…

Upozorenje na hladne valove

Upozorenje na hladnoću

U zimsko vrijeme često čujemo prognoze o prodoru hladnog zraka diljem Europe. Izuzetno hladno vrijeme povećava smrtnost i predstavlja veliki rizik za zdravlje mnogih ljudi, posebno ranjivih skupina. Izloženost niskim temperaturama, bilo u unutarnjem ili vanjskom prostoru, može različito djelovati na zdravlje, od blagih simptoma do ozbiljnih ili po život opasnih zdravstvenih stanja. Stoga je potrebno znati kakve rizike nam hladnoća donosi i za to se pravovremeno pripremiti. Državni hidrometeorološki zavod je pripremio upozorenja o hladnim valovima u Republici Hrvatskoj koja će tijekom perioda od 1. prosinca 2017. godine do 1. ožujka 2018. godine biti objavljivana i na stranicama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, radi pravovremene zaštite zdravlja cjelokupnog stanovništva, a posebno osoba u riziku, poput radnika koji rade na otvorenom. Napominjemo da HZZZSR ima smjernicu za rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura koja uvelike može pomoći kod organizacije rada u navedenim uvjetima.

Čestitka

Djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
žele Vam Sretan Božić i uspješnu 2018. godinu

IV/2017
www.hzzzsr.hr

e-mail: hzzzsr@hzzzsr.hr

Ukoliko ne želite primati e-novine i druge obavijesti HZZZSR-a, molimo Vas odjavite se OVDJE.

Tablica obveznog i preporučenog cijepljenja kod radnika

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) izradio je tablicu u kojoj su istaknute obveze i preporuke cijepljenja kod radnika. U tablici su izdvojena zanimanja kod kojih postoji opasnost od izloženosti određenim zaraznim bolestima uz napomene u kojim slučajevima je cijepljenje obvezno, a u kojim slučajevima se cijepljenje samo preporuča. Također se u nastavku nalaze napomene s detaljnijim objašnjenjima o cijepljenjima vezano za  pojedine zarazne bolesti. Tablica je izrađena u suradnji s dr.sc. Bernardom Kaićem, prim.dr.med., spec. epidemiologije, Voditeljem službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a dostupna je ovdje.

ICOH – međunarodni simpozij pod pokroviteljstvom HZZZSR

U Zagrebu je, pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH gospođe Kolinde Grabar Kitarović, od 26. do 28. listopada 2017. godine. održan simpozij “Education in OSH, emerging trends and unmet needs”, čiji su organizatori bili Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu (HZZZSR) i tri znanstvena odbora International Commission on Occupational Health- ICOH, i to Znanstveni odbor za izobrazbu i usavršavanje u zaštiti zdravlja na radu, Znanstveni odbor Ruralno zdravlje: poljoprivreda, pesticidi i organske prašine te Znanstveni odbor Učinkovitost u službama medicine rada. Simpoziju su prisustvovali i predstavnici  vodećih međunarodnih organizacija i udruga (WHO Collaborating Center, ILO International Training Center, EASOM, ENETOSH).

Ovo je prvi međunarodni simpozij takve vrste održan u gotovo deset godina. Teme simpozija obuhvatile su iskustva u izobrazbi zdravstvenih djelatnika: trenutnu situaciju i nezadovoljene potrebe širom svijeta, međunarodnu suradnju u jačanju kapaciteta i izobrazbi u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, izobrazba studenata i stručnjaka – rješavanje problema i kako to učiniti, izobrazba novih ciljnih skupina, međunarodni čimbenici u i izobrazbi u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, suradnja između liječnika u obiteljskoj medicini i medicini rada: suradnja i perspektive za budućnost, djelotvornost u službama medicine rada te izobrazba u zaštiti zdravlja na radu u poljoprivredi. Na simpoziju su aktivno sudjelovali i zaposlenici HZZZSR s posterima na odabrane teme simpozija.

Simpozij je završio kratkim videom u kojem je prikazan intervju sa svim ključnim predavačima simpozija koji su odgovorili na tri pitanja: što smatraju važnim izazovom u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu u idućih pet godina i zašto te da navedu najvažniji izazov u svom području rada blisko povezani s temom ovog simpozija.

 

 

Zaključno, na simpoziju je sudjelovalo 90 sudionika iz 26 zemalja svijeta sa svih kontinenata, Europe, Azije, Afrike, Australije te Sjeverne i Južne Amerike. Ta činjenica još jednom potvrđuje važnost zaštite zdravlja i sigurnosti na radu na međunarodnoj razini te bitnu ulogu izobrazbe u jačanju postojećih kapaciteta u tom području.

Healthy Workplaces Summit 2017, Bilbao

Europska agencija za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirala je Healthy Workplaces Summit 2017 održan 21. i 22. studenoga 2017. godine u konferencijskom centru Euskalduna u Bilbau, Španjolska. Na Summitu su iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) sudjelovale Marija Zavalić i Marija Bubaš.

Događaj je okupio vodeće europske stručnjake i donositelje odluka kako bi raspravljali o rezultatima dvogodišnje kampanje, razmijenili dobru praksu i istražili buduće strategije za promicanje održivih radnih mjesta u europskim poduzećima kroz plenarni dio, manje paralelne radionice i raspravu. Teme održanih radionica bile su vezane uz dobre prakse za promicanje održivih radnih mjesta, rehabilitaciju i povratak na posao, 20 godina Napo – naš svestrani partner u promicanju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i razmjenu dobrih praksi u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.