Vijesti

Deklaracija o karcinomu i radu

Deklaracija o karcinomu i radu izrađena je u okviru projekta pod nazivom “Karcinom i rad” (Cancer and Work Network – CANWON) kojeg je 2012. godine pokrenula Međunarodna mreža znanstvenika (COST Action ISI211) u trajanju od 2012. do 2017. godine. Više o samom projektu možete pročitati ovdje:
http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1211

Svake godine u Europi od raka oboli 3.2 milijuna osoba. Čak polovina oboljelih pripada skupini radno sposobnog stanovništva. Iako bi radom mogli doprinositi sebi i društvu, podaci pokazuju kako se mnogi oboljeli od raka suočavaju s problemom nezaposlenosti koji utječe na njihovu financijsku situaciju i na kvalitetu života. Na temelju takvih spoznaja pokrenut je projekt CANWON kao osnova za osmišljavanje aktivnosti vezanih uz povratak na posao oboljelih od karcinoma. Cilj je objediniti i širiti spoznaje o prognostičkim čimbenicima koji utječu na nezaposlenost oboljelih od raka, troškovima nezaposlenosti oboljelih za pojedinca i društvo, ulozi poslodavaca u tom procesu te razvoju i procjeni inovativnih interdisciplinarnih intervencija koje  povećavaju sudjelovanje oboljelih od raka u svijetu rada. Važnu ulogu imaju i specijalisti mediicne rada koji ocjenjuju radnu sposobnost radnika nakon preboljelih teških bolesti te procjenjuju preostalu radnu sposobnost, sudjeluju u obilascima radnih mjesta i daju preporuke poslodavcima za prilagodbu rada i radnih uvjeta.

U travnju 2016. KBC Zagreb je bio organizator znanstveno-stručnog skupa u Zagrebu pod nazivom „Prema okviru EU smjernica o karcinomu i radu“ na kojem je 20 tak zemalja članica projekta prikazalo svoje nacionalne smjernice, priručnike i propise vezane uz ovo područje. Temeljem zaključaka donesenih na skupu u listopadu 2016. publicirana je Deklaracija o karcinomu i radu. Kao predstavnici Hrvatske u ulozi članova Upravnog odbora sudjelovali su specijalisti medicine rada prim.dr.sc. Bojana Knežević i Tomislav Furlan, dr.med.

Obavijest o događajima u organizaciji Zrakoplovne akademije amsterdamskog veleučilišta

Zrakoplovna akademija amsterdamskog veleučilišta (The Aviation Academy of the Amsterdam University of Applied Sciences) redovito organizira stručne konferencije, predavanja i druga događanja. U prvoj polovici 2017. godine organiziraju više događanja na kojima možete sudjelovati, a o kojima detalje možete doznati putem niže priloženih poveznica:

4. međunarodna stručno znanstvena konferencija Odbor za zaštitu na radu

Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) organiziralo je 4. konferenciju Odbor zaštite na radu 31.ožujka 2017. godine u hotelu Park u Čakovcu. Konferencija je bila namijenjena svim dionicima u sustavu zaštite na radu: poslodavcima, ovlaštenicima poslodavca, stručnjacima zaštite na radu, povjerenicima zaštite na radu, sindikatima, specijalistima medicine rada, inspektorima zaštite na radu i široj stručnoj i znanstvenoj javnosti. ESSE je službeni partner EU OSHA-e u promicanju kampanje „Healthy Workplaces for All Ages“ 2016-2017. Cilj kampanje je širenje primjera dobre prakse u rješavanju problema na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu diljem Europe.
Radnice HZZZSR-a Ivana Krišto i Ana Šijaković sudjelovale su u radu konferencije s tri izlaganja:
Dr.sc. Ivana Krišto održala je predavanja „Svjetski dan zaštite na radu – 28.travnja“  i „Kampanja EU OSHA – Zdrava radna mjesta za sve dobi“. Ana Šijaković, univ.spec.oec. održala je predavanje „Zakonska regulativa za rad odbora za zaštitu na radu u Hrvatskoj“.
Konferencija je sudionicima omogućila razmjenu iskustava, iznošenje načina rješavanja problema te primjera dobre prakse.

OiRA – prvi operativni sastanak u Hrvatskoj

U utorak 11. travnja 2017. u dvorani za predavanja HZZZSR održan je prvi zajednički operativni sastanak u izradi OiRA alata u Hrvatskoj. Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za unapređenje zaštite na radu, tvrtke Build Protect iz Rijeke i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a domaćin je bio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Temeljem ugovora potpisanog između EUOSHA i tvrtke Build Protect u izradi je prvi OiRA alat namijenjen je za procjenu rizika u frizerskoj djelatnosti. Zbog postavljanja temeljnog zajedničkog izbornika za sve buduće OiRA alate u Hrvatskoj koji će ujedno biti prilagođeni primjeni u ostalim djelatnostima, ali i pratiti važeće zakonodavstvo, u izradi temeljnog zajedničkog izbornika OiRA alata sudjeluju i potpisnici Memoranduma s EUOSHA-om iz Hrvatske, HZZZSR i ZUZNR.

Proljetni stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada i Hrvatskog društva za sportsku medicinu, Biograd na Moru (7.-9.travnja 2017.)

biogradU Biogradu je od 7.- 9.travnja 2017. godine održan Proljetni stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada  pod nazivom “Nove smjernice i alati u medicini rada“ te Stručni sastanak Hrvatskog društva za sportsku medicinu pod nazivom: „Kardiorespiratorna funkcionalna dijagnostika u procjeni radne i sportske sposobnosti”.

 

U sklopu stručnog sastanka Hrvatskog društva za sportsku medicinu održana su sljedeća izlaganja:

  • D. Plavec: Kardiorespiratorna funkcionalna dijagnostika
  • V. Ivančev: Određivanje funkcionalnih sposobnosti u svrhu procjene radne/sportske sposobnosti
  • I. Kerner: Varijabilnost krvnog tlaka i tjelesna aktivnost
  • Interaktivna radionica: Spiroergometrijska dijagnostika – praktična izvedba dva radilišta – voditelji: D. Plavec, N. Varljen i V. Ivančev
  • M. Milošević: Važnost mjerenja parametara krutosti krvnih žila u profesionalnih i rekreativnih sportaša

Na kraju izlaganja održana je Izborna skupština društva.

za-biograd-ok

U sklopu stručnog sastanka Hrvatskog društva za medicinu rada na temu “Nove smjernice i alati u medicini rada“  dr. Ina Kardoš, djelatnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu predstavila je „Smjernice za prvu pomoć na radu“ . Na izradi predstavljenih smjernica su uz dr. Kardoš radile i sljedeće djelatnice HZZZSR-a: dr. K. Bradvica, dr. D. Bukal, dr. I. Marinac, dr. M. Milaković i dr. A. Zavalić.

Nakon predstavljanja smjernica, održana je radionica pod nazivom „Alati za procjenu stresa na radnom mjestu“ koju je moderirala: A. Huršidić Radulović

Završno predavanje pod nazivom „Izrada procjene rizika za psihosocijalne rizike – prijedlog Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu” održala je M. Zavalić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

 

Proljetni stručni sastanak zatvoren je zaključcima prim. dr. sc. A. Huršidić Radulović kao predsjednice Hrvatskog društva za medicinu rada te V. Ivančeva kao predsjednika Hrvatskog društva za sportsku medicinu.

Radionica „Prilagodba klimatskim promjenama“

Radionica se održala u četvrtak, 6. travnja 2017. godine u 9:45 sati u Staroj gradskoj vijećnici, Ul. sv. Ćirila i Metoda 5, Zagreb u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Na radionici su ispred Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovali Andreja Cesar Slegovac, dipl. ing. sig. i Zlatko Šarić, dipl. ing. agr..

Za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i energetike provodi se projekt „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama” koji se financira sredstvima iz Prijelaznog instrumenta tehničke pomoći EU. Projekt se provodi od svibnja 2016. do studenoga 2017. godine.

Projekt će pomoći u definiranju ranjivih sektora, procjeni utjecaja i prioritetnih mjera i aktivnosti potrebnih za prilagodbu u sektorima izloženim klimatskim promjenama. Ovo će pomoći u donošenju odluka o potrebnim koracima i investicijama kako bi se društvo što bolje prilagodilo klimatskim promjenama koje već jesu prisutne i koje se očekuju.

Kroz predavanja i primjere o nekoliko sektora ključnih za geografsko područje održavanja radionice, prikazan je utjecaj, ranjivost i moguće mjere prilagodbe klimatskim promjenama u okviru lokalnih uvjeta. Pored samog osvješćivanja javnosti i struke, poticanjem rasprave i promišljanja o temi prilagodbe društva u cjelini i specifičnostima procesa prilagodbe u lokalnim uvjetima, nastojao se dobiti uvid lokalne zajednice i stručnjaka te potaknuti njihovo uključivanje u proces oblikovanja politike i mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji “Today’s threats in the workplace – theoretical and practical aspects”

U poljskom gradu Rzeszowu, 6. i 7. travnja 2017. godine, održana je međunarodna konferencija  “Today’s threats  in the workplace – theoretical and practical aspects”. Konferenciju su organizirali rzeszowski i krakowski ogranak Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP u suradnji s Fakultetom za menadžment Sveučilišta u Rzeszowu. Predstavnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, dr.sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije i Helena Koren, mag. psih, aktivno su sudjelovale na konferenciji.

Dr.sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije prezentirala je rad Contemporary Approach to Risk Assesment in Croatia“.  U radu je prikazano kako su promjene u hrvatskom zakonodavstvu i aktivnosti koje je provodio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a  vezano na izradu procjene rizika utjecale na broj ozljeda na radu i profesionalnih bolesti unatrag 25 godina.

Helena Koren, mag. psih prezentirala je aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na području upravljanja stresom na radu u predavanju naziva: Psychosocial Risks at Work – Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work in action

Konferencija je bila namijenjena stručnjacima u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, poslodavcima, nevladinim organizacijama i udrugama koje djeluju u području zaštite sigurnosti i zdravlja radnika. Sudjelovali su predstavnici Poljske, Hrvatske, Mađarske, Rusije, Belgije, Danske i Španjolske. Konferencija je bila prilika za podjelu iskustava na području procjene rizika i zaštite zdravlja radnika na radnim mjestima u različitim sektorima diljem Europske Unije. Prepoznat je zajednički cilj – potreba za razvijanjem metoda  identifikacije opasnosti, pravilne procjene rizika radnih mjesta te provođenja mjera koje će učinkovito ukloniti postojeće rizike na mjestima rada. Dodatno se naglasila potreba za suradnjom svih dionika na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu: radnika, poslodavaca, stručnjaka zaštite na radu, sindikata, udruga i nevladinih organizacija.

Više o konferenciji možete vidjeti na sljedećoj poveznici: http://konferencja-bhp.pl/.

Stručni seminari održani u Institutu građevinarstva Hrvatske – IGH d.d.

Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Instituta građevinarstva Hrvatske – IGH d.d. započela je u studenom 2016. na poziv gospodina Seada Zenelovića, stručnjaka zaštite na radu da u prostorijama IGH d.d. u Zagrebu za njihove stručnjake zaštite na radu i ovlaštenike poslodavca održimo seminare o radu na otvorenom u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima i Osobnoj zaštitnoj opremi.

Prvi u nizu stručnih seminara „Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“ održan je 18. siječnja 2017. u prostorijama IGH u Zagrebu, a zatim je uslijedilo održavanje i ostalih seminara prema dogovorenom rasporedu:

  • siječnja 2017. održan je seminar „OZO za zaštitu organa za disanje“,
  • veljače 2017. održan je stručni seminar „OZO za rad na visini“, a
  • ožujka 2017. održani su stručni seminari „OZO za zaštitu nogu“ i „OZO za zaštitu glave, vrata, očiju i lica“.

U dogovoru s gospodinom Zenelovićem stručnjaci HZZZSR-a će za djelatnike IGH d.d. i dalje održavati stručne seminare prema iskazanom interesu.

OiRA – regionalni sastanak

U Zagrebu je dana 22.3.2017. održan sastanak u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava na temu izrade OiRA alata i suradnje.

S potpisnicima Memoranduma s EUOSHA u Hrvatskoj (Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu-HZZZSR i Zavod za unapređivanje zaštite na radu-ZUZNR) te potpisnicima Ugovora o izradi prvog alata u Hrvatskoj, tvrtkom Build Protect d.o.o., sastanku su prisustvovali i predstavnici slovenskog Ministarstva rada, Državnog inspektorata, predstavnici sindikata i udruge poslodavaca te stručnjaci zaštite na radu koji su u Sloveniji izradili nekoliko OiRA alata.

Uz predstavnike Ministarstva rada i mirovinskog sustava Hrvatske te Državnog inspektorata, udruge poslodavaca, stručnjaka Bild Protect d.o.o., predstavnika Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu, predstavnika Ministarstva rada Srbije, sastanku su doprinijeli i stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prezentacijom svog rada u Zavodu,te kroz diskusiju oko razvoja OIRA alata s ostalim sudionicima, ali i predstavnicima OIRA tima iz EUOSHA-e.